Blog

Takipsizlik Kararı Nedir
Blog

Takipsizlik Kararı Nedir?

0
Takipsizlik kararı ya da diğer bir ifade ile birlikte kovuşturmaya yer olmadığına dair karar kısaca KYOK, Cumhuriyet savcısının yürütücüsü olduğu…
Mükerrer Suç Nedir
Blog

Mükerrer Suç Nedir?

0
Mükerrer suç temel anlamda tekrarlanan ve süreklilik kazanan suç olarak ifade edilebilir. Bu bakımdan da mükerrer suçları genel olarak aynı…
Zimmet Suçu Nedir - Zimmet Suçu Davası
Blog

Zimmet Suçu Nedir? Zimmet Suçu Davası

0
Zimmet suçu genel anlamda kamu görevi kapsamında zilyetliği kendisine verilmiş olan veya gözetiminde bulunan malları kişinin kendi üzerine alması suçudur.…
Ticaret ve Şirketler Hukuku Nedir
Blog

Ticaret ve Şirketler Hukuku Nedir?

0
Ticaret hukuku, ticaret ile ilişkili faaliyetleri düzenleyen yürürlükteki mevzuatın tümüdür. Ticaret hukuku özel hukukun bir alt dalı olmakla beraber borçlar…
Mirastan Çıkarma Nedir
Blog

Mirastan Çıkarma (İskat) Nedir?

0
Mirastan iskat bir diğer adıyla mirastan çıkarma, muris kişinin yasal mirasçısını, miras payından mahrum bırakması sürecine verilen bir isimdir. Yani…
Miras Hukukunda Tenkis Davası Nedir
Blog

Miras Hukukunda Tenkis Davası Nedir?

0
Tenkis davası, mirası bırakan kişinin tasarruf özgürlüğünü aşan ve saklı pay sahibi mirasçıların miras üzerindeki etkisinin kontrol edilmesi için açılan…
Dava ve Tahkim Hukuku Nedir
Blog

Dava ve Tahkim Hukuku Nedir?

0
Tahkim anlam bakımından taraflar arasında meydana gelen çeşitli uyuşmazlıkların dava yolu yerine kendi aralarında belirledikleri hakemler gözetiminde çözülmesidir. Yargısal veya…
Boşanmada Mal Paylaşımı
Blog

Boşanmada Mal Paylaşımı

0
Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile sona ermesi durumunda evlilik boyunca elde edilen malların eşler arasında eşit olarak bölünmesine boşanmada mal…
İhtiyati Haciz Nedir
Blog

İhtiyati Haciz Nedir?

0
İhtiyati haciz bir alacaklının borcunun zamanında ödenebilmesinin garanti edilebilmesi için mahkeme kararı ile borçlu olan tarafın mal ve varlıklarına geçici…
Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir
Blog

Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir?

0
Adli sicil kaydı ya da halk arasında bilinen adıyla sabıka kaydı temel anlamda kesin karara bağlanmış hukuki cezalar ve güvenlik…
Hizmet Tespit Davası Nedir
Blog

Hizmet Tespit Davası Nedir?

0
Hizmet tespit davası, bir işçinin bir iş yerinde belli bir dönem sigortasız çalışması sonucu bu sigortasız çalışılan dönemin tespiti için…
Meslek Hastalığı Nedeniyle Tazminat Davası
Blog

Meslek Hastalığı Nedeniyle Tazminat Davası

0
Sigortalı bir işte çalışan bir bireyin yaptığı işin niteliğinden veya çalışma koşullarından kaynaklanan geçici veya kalıcı hastalıklara meslek hastalığı denmektedir.…
Çekişmeli Boşanma Davası Nedir
Blog

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

0
Çekişmeli boşanma davası anlaşmalı boşanma davası dışında kalan her türlü boşanma nedenine bağlı olarak açılan davalardır. TMK Md. 166/3’te düzenlenen…
Hizmet Tespiti Davası Nedir - Nasıl Açılır
Blog

Hizmet Tespiti Davası Nedir? Nasıl Açılır?

0
Türkiye Cumhuriyeti yasaları göz önüne alındığında en temel haliyle işveren tarafından sigortasız işçi çalıştırılması yasalara aykırı kabul edilmektedir. Sigorta, işçinin…
Araç Değer Kaybı Tazminatı Nedir
Blog

Araç Değer Kaybı Tazminatı Nedir?

Trafik kazası durumunda kaza anında bir kusuru bulunmayan araç sahibi aracın değerindeki düşüşe yönelik araç değer kaybı tazminatı davası açabilmektedir.…
Boşanma Davası Nasıl Açılır
Blog

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açmak aslında oldukça kolay bir işlemdir. Ancak öncelikle eşinizle ortak bir biçim de veya tek taraflı olarak boşanma…
İstihkak Davası Nedir
Blog

İstihkak Davası Nedir?

İstihkak davası ülkemizde yaygın olarak başvurulan bir davadır. İstihkak kelimesi hak isteme, hak kazanma anlamına gelmektedir. İcra hukuku kapsamında görülen…
İhbar Tazminatı Nedir
Blog

İhbar Tazminatı Nedir?

Birçok nedenden dolayı işçi ve işveren arasında oluşan anlaşmazlık sonucu işçinin iş akdine son verilmesi durumu söz konusu olabilir. İşçinin…
Mirasın Reddi - Reddi Miras Nedir
Blog

Mirasın Reddi (Reddi Miras) Nedir?

Reddi miras veya mirasın reddi, miras bırakanının (muris) ölümü üzerine yasal veya atanan mirasçılarının hak ve yükümlülüklerini reddetmeleri olarak tanımlanabilir.…
Emeklilik Hukuku
Blog

Emeklilik Hukuku

Emeklilik denilen kavram insanların çalışma güçlerinin azalması ya da yeteneklerinin azalması ve kısmi olarak çalışamaz duruma geldikleri zamanlarda yasa dahilinde…
Blog

Evlat Edinme

Evlat edinme kavramı yasal düzelmede kanun koyucu tarafından belirlenmiş bazı kurallar çerçevesinde kimsesi olmayan yani kimsesiz çocukların yeni bir aileye…
Boşanma Hukuku
Blog

Boşanma Hukuku

Boşanma denilen kavram aslında evliliğin yasal olarak sona ermesi şeklinde açıklanabilmektedir. Her ne kadar günümüzde daha sık karşılaşılsa da aslında…
Menü