İlke Ve Prensiplerimiz

Hukuk Büromuz Avukatlık Kanunu’nda ifadesini bulan yaptığımız görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde avukatlık mesleğini yerine getirmeyi, avukatlık ünvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmayı ve Türkiye Barolar Birliği’nce belirlenen Avukatlık Meslek İlkeleri’ne uymayı prensip olarak benimseyerek bu doğrultuda hareket etmektedir.

Bu nedenle aşağıda yer alan ilkelerden hiçbir surette taviz verilmemektedir.

Sır Saklama ve Gizlilik :

Avukatlık Mesleğinin belki de en önemli ve diğer meslek gruplarından ayıran özelliği “Müvekkil ve Vekil Gizliliği”dir.Bir çok Uluslararası Sözleşmede olduğu gibi 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu, Avukata sır saklama yükümlülüğü yüklemektedir.

Müvekkillerimize ilişkin bütün bilgiler, yapılan görüşmeler, görüşme içerikleri ve belgeler hiçbir surette üçüncü kişiler ya da kurumlar ile paylaşılmamaktadır.

Sır saklama yükümlülüğümüz sadece vekaletnamesini aldığımız müvekkillerimiz için değil, hukuki danışmanlık için tarafımız ile yapılan görüşmeleri de kapsamaktadır.

Müvekkillerimizin bizimle paylaştığı tüm hususlar sır saklama yükümlülüğü ve gizlilik esasları dahilinde hassasiyetle korunmaktadır. Hukuk Büromuz Bunun taahhüdünü vermekte ve tüm sorumluluğu üstlenmektedir.

Şeffaflık ve Aydınlatma:

Tarafımıza tevdi edilen tüm dava ve tüm hukuki işler ile ilgili olarak müvekkillerimize şeffaflık taahhüt etmekteyiz. Dava süreci, yapılan işler, yargılama aşaması konularında müvekkillerine güncel ve şeffaf olarak bilgi verilerek sürecin her aşaması müvekkil ile birlikte yürütülmektedir.

Müvekkillerimize dava ve işler hakkında tüm aşamalar, prosedür ve dava ya da işin muhtemel sonuçları hakkında aydınlatılmaktadır.

Müvekkillerimiz ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilmekte ve müvekkillerimiz ile görüşülmekte ve müvekkillerimizin talimatı doğrultusunda hareket edilmektedir.

Bugün gelinen noktada gerek Avukatlık mesleğindeki kariyerimizin gerekse müvekkillerimizin tarafımıza duyduğu saygı ve güvenin temelinde bu ilkeler yer almaktadır.

Menü