Sigorta Hukuku

 • Kasko, havacılık ve deniz sigortası ile ilgili ihtilaflar ve ihtilafın dava takibi yoluyla çözülmesi
 • Kaza sigortalarına ilişkin maddi ve manevi tazminat talepleri, sigorta bedelinin tahsili
 • Emeklilik sigortası, sağlık sigortası ve hayat sigortası kapsamında doğan alacak ve tazminat davalarının Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri huzurunda çözülmesi
 • Sel, yangın, deprem vs. afetler neticesinde oluşan sigorta alacak ve tazminatların dava takibi
 • Sigorta sözleşmelerinin hazırlanması, feshi, kısmi fesih ve cayma işlemleri
 • Sigorta sözleşmelerindeki yükümlülüklerin ihlali halinde doğan ihtilafların takibi
 • Zarar sigortaları, zorunlu sorumluluk sigortalarından kaynaklanan ihtilaflar
 • Ödenmeyen sigorta primlerinin, sigorta ettirenden tahsili amacıyla icra müdürlükleri ve mahkemeleri nezdinde icra takibi işlemleri yapılması
 • Sigorta şirketlerinin zarar görene ödediği tazminat ve sigorta bedellerinin, zarar görenden tahsili amacıyla sigorta avukatımız tarafından dava açılması ve sonuçlandırılması
Bizimle İletişime Geçin

Aşağıdaki Formu Doldurarak Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

  Menü