İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

  • İşçi-İşveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi,
  • İş Hukuku mevzuatında yapılan değişiklikler kapsamında iş sözleşmelerinin revize edilmesi,
  • İşçi-İşveren ilişkisi bağlamında gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmelerinin ve şartlarının hazırlanması,
  • İşçi-İşveren ilişkisi kapsamında tarafların akdi ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik ihtarnamelerin ve gerektiğinde fesih ihtarnamelerinin hazırlanması ve buna ilişkin sürecin takibi,
  • İşçi-İşveren ilişkisinde sözleşmeden ve kanundan doğan her türlü bildirimlerin yapılması,
  • İşçi-İşveren arasında doğan her türlü hukuki uyuşmazlığın dava öncesi ve dava sürecinin takip edilmesi
Bizimle İletişime Geçin

Aşağıdaki Formu Doldurarak Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

    Menü