Miras Hukuku

  • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme,
  • Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme,
  • Mirastan mal kaçırma davası,
  • Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davası,
  • Mirasta tenkis davası,
  • Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları,
  • Mirasçıların miras talebine veya reddine ilişkin her türlü dava.
Bizimle İletişime Geçin

Aşağıdaki Formu Doldurarak Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

    Menü